Forslunds betong utför gjutningsarbeten, bland annat grunder.
Formsättning, armering och betonggjutning.